Potřebujete pomoci s objednávkou?

Nenašli jste informace, které hledáte? Kontaktujte nás emailem nebo telefonicky, rádi vám pomůžeme.

1. Licencování Acunetix Web Vulnerability Scanner

Acunetix Web Vulnerability Scanner je dostupný jako Enterprise Edition 2 Concurrent Scans nebo jako Consultant Edition (Konzultantská edice) 5 nebo 10 Concurrent Scans.

1.1 Trvalá licence nebo Licence formou předplatného

Acunetix WVS je prodáván jako jednoleté předplatné nebo trvalá licence. Aktualizace pro stejnou verzi produktu jsou součástí jak jednoletého předplatného, tak trvalé licence.

Podpora a možnost přechodu na nejnovější verzi jsou po celou dobu Jednoleté předplacené licence zdarma, nicméně u Trvalých licencí jsou zdarma pouze po dobu prvního roku od zakoupení licence. Pro prodloužení období s nárokem na technickou podporu a možnost bezplatného upgrade na jeden rok nebo více let je nutné spolu s trvalou licencí zakoupit také maintenance agreement.

1.2 Enterprise Edition

S licencí Enterprise Edition můžete nainstalovat jednu kopii Acunetix na jeden počítač a skenovat neomezený počet website/serverů vlastněných držitelem licence.

Můžete skenovat pouze ty website a/nebo webové aplikace, které jsou vlastněny a provozovány licencovanou společností. Před skenováním musíte získat řádné oprávnění ke skenování jedné nebo více website. Ke skenování website třetí strany potřebujete Konzultantskou edici. Acunetix Enterprise Edition po sobě v lozích skenovaného stroje zanechává stopy – skenování website třetích stran je s touto licencí zakázané.

Pokud chcete instalovat Acunetix na více počítačů, musíte zakoupit samostatnou licenci pro každý z nich.

1.3 Consultant Edition

S licencí Consultant Edition (konzultantská edice) můžete nainstalovat jednu kopii Acunetix na jeden počítač a skenovat neomezený počet website/serverů, u kterých máte svolení jejich vlastníků. Skenování website třetích stran je bez svolení jejich vlastníků zakázané.

Tato konzultantská edice je vhodná například pro konzultanty, kteří nabízejí například testování zabezpečení webových stránek, nebo pro ISP. Konzultantská edice obsahuje možnost doplnění reportů o vlastní logo konzultanta.

Tato edice je jediná, se kterou můžete provádět audit webových stránek třetích stran, tedy stránek, které nejsou vlastněny společností, pro kterou pracujete.

Pokud chcete instalovat Acunetix na více počítačů, musíte zakoupit samostatnou licenci pro každý z nich.

1.4 Consultant Edition 5 nebo 10 Concurrent Scans

S licencencemi Consultant Edition 5 nebo 10 Concurrent Scans můžete na stejném počítači spustit až 5, resp. až 10 instancí Acunetixu. Ostatní podmínky licence jsou shodné s licencí Acunetix Consultant Edition.

2. Platební metody

Platba je možná bankovním převodem.

3. Dodávka produktu

Software Acunetix je dodáván formou elektronické licence. Licenční klíč a odkaz ke stažení produktu obdržíte emailem do dvou pracovních dní od objednání a úhrady zálohového dokladu.

4. Vrácení produktu

Vrácení produktu není akceptováno. Pokud si nejste produktem před jeho objednávkou jakkoli jisti, vyžádejte si od nás ještě před objednávkou testovací klíč a Acunetix otestujte.

5. Dodací podmínky: FOB (End User) Internet bez všech daní

Veškeré daně, například daně uplatňované na licence, cla, daně z obratu či DPH a další uplatnitelné je nutné připočíst k ceně produktu a jsou hrazeny koncovým uživatelem v příslušném státě.

Platby v ČR probíhají v CZK.

6. Dodávka

Dodávka formou elektronické licence, aktivace licenčním klíčem.

Zpět na ceník