Prověřte zabezpečení vašeho webu s Acunetix Web Vulnerability Scanner

Zabezpečení webových stránek a aplikací by mělo být prioritou pro jakoukoli organizaci, přesto se jedná o dnes možná nejpřehlíženější aspekt bezpečného podnikání. Hackeři svoji snahu koncentrují na webové aplikace – nákupní košíky, obecné a přihlašovací formuláře, dynamicky generovaný obsah atd. Webové aplikace jsou dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a spravují cenná data – často mají přístup k různým databázím, například k těm s informacemi o zákaznících.

Jakákoli, byť sebelepší obrana na úrovni zabezpečení sítě neposkytne ochranu před útoky na webové aplikace. Ty jsou totiž spuštěny na portu 80, který musí zůstat otevřený. Navíc webové aplikace bývají vytvořeny na zakázku, takže oproti „krabicovým verzím“ software i méně testovány. Tím pádem je zde větší pravděpodobnost neobjevených bezpečnostních chyb. Acunetix Vulnerability Scanner skenuje vaši webovou aplikaci či prezentaci na děravá místa, která lze zneužít pomocí technik jako SQL injection, Cross Site Scripting & dalších metod útoků.